kvenneberga.se © 2010 

 

 

 

 

Kvenneberga Kapell

 

 

Kvenneberga Kapell ägs av Kvenneberga Kapellförening. Det är uppfört på platsen för där Kvenneberga gamla kyrka låg efter förebilder från hur den gamla kyrkan såg ut. Kapellet är populärt vid bröllop och barndop bl a.

 

Kapellet ligger ca 500 meter nordost om bygdegården.

 

http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=693117